Anatomē. Obserwować i rysować człowieka.

Anatomē. Obserwować i rysować człowieka Jana Pręgowskiego to książka zawierająca   kompendium wiadomości z zakresu anatomii człowieka niezbędnych adeptom sztuki i artystom mającym ambicję interpretacji kreowanej przez nich postaci ludzkiej.

Autor przedstawia zarys rozwoju anatomii ogólnej, aż po wyodrębnienie w wiekach nowożytnych osobnego działu anatomii, znanego dziś jako anatomia plastyczna.

Powiązanie zagadnień anatomicznych z problematyką proporcji człowieka jest nie tylko wskazaniem na świadomość konstrukcji i struktury kreowanej postaci. Znajdziemy bowiem, w rozdziale drugim, opis wybranych systemów proporcji formułowanych i rozwijanych przez pokolenia wybitnych artystów, którzy tym samym łączyli sztukę z nauką.    

Innymi słowy, Anatomē. Obserwować i rysować człowieka, to barwna opowieść o tym, jak artyści i badacze, na przestrzeni wieków, dążyli do poznania sekretów ludzkiego ciała nie tylko dla samego poznania, ale i dla ujęcia wiedzy anatomicznej w praktyczne sposoby zawarte w traktatach, żeby wymienić tylko Cztery księgi o proporcjach Albrechta Dürera, czy De humani corporis fabrica Andreasa Wezaliusza.

Uzupełnieniem tekstu są 53 barwne tablice ukazujące w detalach szczegóły budowy kośćca i mięśni w ciele człowieka.

Niniejsza pozycja z powodzeniem może pełnić rolę nie tylko skryptu dla studentów wyższych szkół plastycznych, ale stanowić także zbiór wiadomości tematycznych dla artystów oraz szerszego grona zainteresowanych plastyką.


ANATOME_1_coverpngAnatome_4pngAnatome_3pngAnatome_2pngAnatome_1 2pngAnatome_promo_1png