Anatomē. Jak rysować człowieka?

Jan Pręgowski jest artystą malarzem i pedagogiem; profesorem zwyczajnym, przez wiele lat związanym z Wydziałem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jako pedagog prowadził własną pracownię malarstwa dla studentów toruńskiej uczelni i wykształcił kilka pokoleń młodych artystek i artystów malarzy; prowadził też wykłady z anatomii plastycznej. To właśnie doświadczenie wykładów, wymagających dogłębnego poznania literatury przedmiotu, prześledzenia historii dyscypliny, wieloletniego zbierania materiałów poglądowych oraz konfrontacji z twórczością własną i studentów, a także przekonanie, że sztuka nie jest możliwa bez wiedzy doprowadziły do napisania tej książki.

 Jako artysta Jan Pręgowski prezentował swoją twórczość malarską i rysunkową na wielu wystawach indywidualnych w Polsce i za granicą; brał także udział w szeregu międzynarodowych i ogólnopolskich zbiorowych pokazach sztuki.